Poniższe utwory zostały nagrane na żywo podczas próby zespołu.